ליצירת קשר:

בן ציון גליס 40, פתח תקווה
טל’:  5793939 – 03, 
נייד:  2524232 – 052, דוא”ל: shapirayosi3@gmail.com

youtube google twitter facebook